fbpx

Ofte stillede spørgsmål

Kan TBEA forhandle min gæld ned, så jeg kan betale den?

Ja , hvis det ikke er muligt for dig at betale tilbage på normal vis.


Kan skat tage lønindhold?

Ja, SKAT kan altid tage lønindhold, hvis man ikke er samarbejdsvillig, og finder en fornuftig løsning med SKAT.


Hvordan søger man gældsanering? Og kan TBEA hjælpe med dette?

Man skal udfylde en formular, og man skal opfylde en del punkter vedr. boligforhold, job osv. TBEA kan hjælpe med hele denne proces og sikre, at det hele glider gnidningsfrit, og at chancen for at få gældssaneringen igennem forøges kraftigt.


Kan TBEA forhandle med SKAT?

Ja, TBEA forhandler ofte med SKAT, og får gode aftaler igennem for vores klienter.


Jeg er blevet erklæret insolvent, hvad gør jeg?

Vi kan hjælpe dig med at lave frivillige løsninger med dine kreditorer, så du igen kan få dit økonomiske liv til at fungere.


Mit firma er tæt på betalingstandsning, kan TBEA hjælpe mig?

Ja, TBEA kan hjælpe virksomheder og private med at rekonstruere deres økonomi.


Jeg er kommet i RKI, hvad gør jeg?

Man kan forhandle sig til aftaler om afvikling af en del af sin gæld eller alternativt hele sin gæld imod at blive slette fra RKI.


Kan man optage nyt lån, når man står i RKI?

Teknisk set kan man godt, men der er ikke mange långivere, der er villige til at yde lån til personer/virksomheder, der er registreret i RKI.


Jeg har helt mistet overblikket i min økonomi, kan TBEA hjælpe mig?

Ja, vi bestiller ikke andet og har 20 års erfaring med kreditorforhandling. Vi kan lave en grundig gennemgang af din økonomiske situation og hjælpe dig med at udarbejde et budget, så du igen får overblik over din økonomi, kender dine muligheder, og ved at det hænger sammen.


Jeg skylder penge til kommunen, hvad gør jeg?

Indgår en fornuftig aftale med dem, alternativt beder os om hjælp til at forhandle en god og holdbar løsning igennem med din kommune eller SKAT.


Mit hus er sat på tvangsauktion, hvad gør jeg?

Vi kan hjælpe dig med evt. at få stoppet tvangsauktionen, alternativt få lavet aftaler med de kreditorer du evt. får efter et tvangssalg.


Jeg er blevet erklæret personlig konkurs, kan TBEA hjælpe mig?

Ja, vi kan altid hjælpe, når det drejer sig om økonomi. Det er nemmere og dermed billigere, jo tidligere i forløbet vi kommer ind i din sag, men det er altid muligt at lave løsninger, der sikrer dig og din økonomiske fremtid.


Jeg er dybt forgældet efter nogle dårlige investeringer, kan TBEA hjælpe mig?

Ja, TBEA kan forhandle aftaler igennem med dine kreditorer (banker, realkreditinstitutter osv.), så du fremadrettet kan få orden i din økonomi, og ikke mindst skabe lys for enden af tunnelen for dig.


Jeg er blevet kaldt i fogedretten, skal jeg møde op?

Ja, ALTID for ellers bliver du poilitianmeldt og kan risikere at blive hentet af politiet. TBEA kan møde op for dig i fogedretten og forhandle din sag med rekvirenten (den kreditor, der indkalder dig til fogedretten).


Jeg skal skilles, og min ægtefælle arbejder ikke – hæfter jeg for hele gælden?

Nej, du hæfter kun for den gæld, du er medunderskriver af.


Jeg er gået konkurs med eget firma, og min kone står for at arve efter sine forældre – kan banken kræve arven?

Nej, banken kan ikke kræve noget fra din kone, hvis hun ikke er medunderskriver på dine lån. Din gæld er kun din gæld.


Min kæreste og jeg er gået fra hinanden, vi har et hus sammen, som vi ikke kan få solgt. Min kæreste er uden job og kan ikke betale til huset, hæfter jeg for hele gælden alene?

I hæfter under normale forhold begge solidarisk for gælden i huset, hvis I begge er medunderskrivere. Dvs. at banken kan gå til den person, banken ønsker og kræve hele gælden indfriet af denne person.


Kan TBEA hjælpe, selvom jeg bor i udlandet?

Ja, vi kan hjælpe alle, og har flere klienter i udlandet. Vores arbejdsform og systemer er opbygget, så alt kan foregå pr. email og telefon.


Jeg skylder penge til SKAT – kan SKAT kræve min pension?

Nej, din pension er som udgangspunkt kreditorbeskyttet.


Hvad vil en tvangsauktion betyde for mig og min familie?

At jeres hus bliver solgt, normalt til en meget lav pris, og I skal fraflytte ejendommen den dag, den bliver bortauktioneret. Derudover kan der være skabt stor gæld som herefter skal afdrages. Her kan TBEA hjælpe med at få forhandlet nogle aftaler på plads med kreditorerne.


Hæfter jeg selv for gælden efter en tvangsauktion?

Ja, du og din medunderskriver på huset hæfter begge for gælden, efter huset er blevet solgt.


Kan TBEA hjælpe med at lave personligt budget?

Ja, vi udarbejder et komplet budget i vores eget system, som er udviklet på baggrund af, hvad banker, sparekasser, realkreditinstitutter og SKAT kræver af et budget.


Jeg er blevet kaldt i fogedretten, kan TBEA møde op for mig?

Ja, med en fuldmagt kan TBEA møde op på dine vegne.


Min gæld er blevet sendt til inkasso, hvad gør jeg?

Hvis du kan betale, er det naturligvis det bedste, da det også sikrer, at der ikke kommer flere omkostninger oveni den eksisterende gæld. Hvis du derimod ikke kan betale, kan vi forhandle betalingsaftaler igennem med advokaten/inkassofirmaet.


Kan TBEA overtage styringen af min økonomiske situation, da jeg ikke orker mere – og hvad vil det koste?

Vi overtager ikke styringen af din økonomi, men vi kan sikre, at du får det hele sat op på en ordentlig og forståelig måde. Det er vigtigt for os, at når vi er færdige med din sag, så har du fuld indsigt i og forståelse for din økonomiske situation.
Prisen for vores arbejde kan vi udregne efter en kort snak på telefon eller et uforpligtende møde på vores kontor.


Har TBEA tavshedspligt, når I arbejde med min sag ?

Ja, vi underskriver altid en fortrolighedserklæring, som del af den samarbejdsaftale vi indgår med vores klienter. Så du kan være 100% sikker på, at alle dine informationer behandles 100% fortroligt.


Hvorfor skulle jeg vælge TBEA frem for en advokat ?

Fordi vi er specialister i økonomi og forhandling med kreditorer. En advokat er specialist i jura, og det er meget sjældent, at der er jura i et gældsforhold.


Kan TBEA hjælpe ved bodeling under skilsmisse?

Ja, vi kan være behjælpelige med hvordan det skal foregå og udfærdige papirerne.


Jeg står uden job og kan ikke betale mine regninger, inkl. huslån, så jeg står over for en tvangsauktion – er det på nogen måder muligt at undgå?

Ja, vores holdning er helt klar, at der altid er en løsning. Vi kan forhandle situationen på plads med dine kreditorer ved at give dem indsigt i din økonomi og på den måde sikre, at de ved hvad der sker og hvornår.


Har hørt noget omkring forældelselov, hvad betyder det? og hvor gammel skal en gæld være før den er forældet?

Forældelsesloven er en ny lov der er trådt i kraft, som sikre at hvis kreditorer ikke gør en aktiv indsats for at inddrive sine penge, så kan gælden forældes over enten 3, 5 eller 10 år afhængigt af det tidligere forløb.


Insolvent/hvad betyder det?

Det betyder at du har større gæld end værdier.


Er meget i tvivl, er 49 år gammel, kan det betale sig for mig at få udbetalt min efterløn, efter de nye regler?

Det er et godt spørgsmål, men jeg vil råde dig til at vente med din beslutning til primo 2012, så alle regler er klar. Du kan eksempelvist gå ind på LOs hjemmeside, de har et skema, hvor du indtaster dine data, og den så beregner resultatet ved at blive i ordningen eller stoppe den. I dit tilfælde vil det nok være bedst at beholde ordningen, da man som hovedregel siger er du over 45-48 år kan det nok bedst betale sig at have ordningen fortsat. Men der er mange ting i din økonomi der spiller ind, har du eksempelvis meget dyr gæld kan det være en fordel for dig at få den betalt ud, alternativt minimeret den.


Min kæreste og jeg er gået fra hinanden, vi har en del fælles lån, kan man dele dem i to?

Hvis i hæfter solidarisk for lånene, så NEJ. Det er op til banken hvem de vil gå efter for at prøve at få deres penge, alternativt kan man søge en ordning med banken, som sikrer at gælden bliver splittet op mellem jer.


Kan en bank nægte mig en almindelig lønkonto?

Nej, pr. definition har de pligt til at give dig en lønkonto, men de kan naturligvis nægte dig dankort, og øvrige lånemuligheder.


Kan det svare sig at få udbetalt sin efterløn?

Det er meget afhængigt af din økonomiske situation og din alder, men ring til os og lad os tage en snak så vi kan hjælpe dig med den rigtige beslutning.


Hvor meget må/kan SKAT trække fra min løn?

SKAT har ikke mere noget maksimalt beløb eller % de kan trække fra din løn (lønindeholdelse), de laver et budget der for dem er rimeligt, og derefter trække de hvad de nu er kommet frem til. Sørg for at lave afdragsaftaler med SKAT, så du ikke kommer ud i problematikken med at SKAT tager lønindhold, eller ring til os og lad os hjælpe dig med kommunikationen til SKAT.


Har arvet en stor sum penge, er ikke typen der investerer i aktier, men er også bange for at sætte dem alle i banken, da man jo alt for ofte ser at disse heller ikke overlever og folk mister deres penge.

Du kan med ro indsætte op til 745.000 kr. i en bank, dette beløb garanterer staten nemlig for, har du mere der skal placeres, kan du vælge flere forskellige banker, da staten garanterer 745.000 kr. for hver bank.

Har du andre spørgsmål? Så kontakt os her.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du brug for vores hjælp. Udfyld venligst nedenstående formular. Så vender vi tilbage hurtigst muligt!

Se vores klienters tilfredshed

Udtalelser fra vores tidligere klienter

ALT AT VINDE INTET AT TABE

Som udgangspunkt er vores honorar delt op i 2 betalinger: Ét mindre starthonorar, samt et honorar du kun betaler, hvis du er tilfreds med den endelige løsning.

Priser for privatkunder

Download vores brochure

Åbningstider

Åbningstider for personlig
og telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag 8.30 – 16.00