K/S og I/S projekter

Den enkelte investors økonomi er afgørende for investeringens overlevelse, især i disse tider, hvor mange investeringsprojekter har flere investorer, der kæmper med økonomien. Når først én investor falder fra, kan det medføre større økonomiske udfordringer for de øvrige investorer, og på den måde opstår der en domino-effekt i selskabet, som kan få katastrofale følger for alle investorer.

Faktorer som har gjort det svært for K/Ser og I/Ser under finanskrisen:

Lejer må lukke, fraflytte eller er gået konkurs, og ejendommen står tom.
K/S eller I/S administrator går ned, og K/S eller I/S må finde ny evt. dyrere administrator.
Faldende valutaforhold.
Prioritetsbanker skærper krav/kræver lån indfriet, hvilket medfører store ekstra indbetalinger for K/S investorerne.
1. Prioriteten kalder lånet.
K/S investorers privatøkonomi forværres af lønnedgang i husstanden (pga. lønnedgang eller mistet job), og de kan dermed ikke overholde deres forpligtelser (indbetalinger til K/S eller I/S).
K/S eller I/S investorer har i mange tilfælde flere investeringer, og der opstår derfor en korthus-effekt, hvis K/S investor falder, medfører det større udfordringer for selskabet og øvrige investorer.
De store fald i priser på ejendomsmarkedet gør det svært at komme af med ejendommen uden store tab.
Salg af ejendommen før tid kan medføre stor skattegæld (genvundne afskrivninger) for investorerne.

Vi inviterer til et gratis informationsmøde, enten med dig som ene-investor eller med dig og dine medinvestorer i selskabet.


Vi har gennem finanskrisen hjulpet mange igennem processen omkring nødlidende investeringsprojekter, og vi har med stor succes arrangeret Introduktionsmøder samlet for alle investorer i et givent projekt. På mødet får vi en kort opdatering på jeres investeringsforhold, og ud fra dette sammensætter vi en gennemgang af alle de udfordringer I har/kan få i forbindelse med jeres investering både på selskabsniveau og på individuelt investorniveau.

Specielt går vi ind i dialogen omkring en seriøs ”Damage Control” over jeres personlige økonomiske forhold, (skat, ægtepagter, aktiver, samt forholdet til andre kreditorer). Herudover introducerer vi os selv og hvilke kompetencer vi kan tilbyde i den givende situation med et nødlidende investeringsprojekt. Mødet kan vi afholde på jeres opfordring, en dag der passer jer. Vi foreslår, at I som investorer sammen finder nogle mulige datoer og kommunikerer dem til os. Alternativt, kan vi naturligvis også godt være tovholder i denne proces.

Møde data:

Varighed: 2-3 timer
Sted: TBEAs lokaler.
Mødedeltagere: Så mange investorer som muligt samt 2 medarbejdere fra TBEA ApS.
Pris: Introduktionsmødet er gratis og skal være en appetitvækker på, hvad vi som virksomhed kan tilbyde jer, hvis jeres K/S står overfor et eller flere af følgende forhold.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du brug for vores hjælp. Udfyld venligst nedenstående formular. Så vender vi tilbage hurtigst muligt!

Se vores klienters tilfredshed

Udtalelser fra vores tidligere klienter

ALT AT VINDE INTET AT TABE

Som udgangspunkt er vores honorar delt op i 2 betalinger: Ét mindre starthonorar, samt et honorar du kun betaler, hvis du er tilfreds med den endelige løsning.

Priser for privatkunder

Download vores brochure

Åbningstider

Åbningstider for personlig
og telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag 8.30 – 16.00