fbpx

Tilbud på møde i fogedretten

Da du nu er blevet kaldt til møde i Fogedretten, vil vi i den anledning gerne give dig et par gode råd.
Allerførst skal du vide, at Fogedretten ikke er noget,du behøver at frygte eller være nervøs for. Fogedretsdommeren er neutral og kreditor vil typisk sende en repræsentant for firmaet alternativt være på konferencetelefon. Mødet plejer at være hurtigt overstået i løbet af 5-20 min.

Har du ikke mulighed for eller lyst til at møde op alene, møder vi naturligvis gerne op sammen med dig (se takster nederst i mailen). Vi skal dog have besked hurtigst muligt efter indkaldelsen, grundet planlægning. Bemærk, vi kan dog ikke få en insolvenserklæring uden din egen tilstedeværelse i retten, du kan evt. møde sammen med os.

Hvis du ønsker at TBEA skal give fremmøde i fogedretten bedes du udfylde denne formular: 

Beregning af budget til fogedretsmøde

Når du/vi skal møde i fogedretten, skal nedenstående altid medbringes:

– Kopi af registreringsattest (kun hvis du står som ejer på denne).
– Fogedretsindkaldelse.
– Evt. fuldmagt, hvis du ikke selv møder op, men sender en anden.
– Økonomisk oversigt, altså et budget eller andet.
– Information om antal børn – civilstand – evt. deposita (Bolig m.m.).
– Vigtigt: du må aldrig skrive under på noget eller indgå nye aftaler. Hverken mundtlige eller skriftlige aftaler. Hvis du føler dig presset, skal du bare sige, at du ikke må forfordele nogle kreditorer frem for andre. Det eneste du kan tilbyde, er det som det tidligere fremsendte oplæg tilbyder. du skal derimod henvise kreditor til at kontakte os. Desuden er det meget vigtigt, at du møder op, da du har mødepligt.

Er du lejer, er det vigtigt at bemærke at et depositum i din lejebolig også er et aktiv. Hvis depositummet er indbetalt af tredjepart (forældre, venner, eller familie) er det vigtigt (for at kreditor ikke kan tage udlæg i depositummet) at der ved depositummets indbetaling, er lavet en transporterklæring som skal være tilsendt udlejer, alternativ vedhæftet eller indskrevet i lejekontrakten. som vedlagt eksempel: Transporterklæring.

Man kan altså ikke være sikker på at få en insolvenserklæring, hvis man har et depositum, kreditor ønsker at gøre udlæg i, da nogle retskredse ikke vil erklære insolvens, hvis man har et depositum der ikke har en transporterklæring.

Har du aktiver til en dagsværdi på over 3.000 kr, (bil, båd, mc, campingvogn, trailer, Iphone, ure, indestående på konti el.lign.) Skal du være opmærksom på at kreditor kan tage udlæg og derefter kræve aktivet tvangssolgt/beløbet på din konti hævet. Hvis det overhovedet er muligt, at få disse solgt/overdraget til tredjepart, skal dette gøres inden du modtager fogedrettens indkaldelse. du må gerne beholde brugsretten hvis dette ønskes og er muligt.

BEMÆRK: Hvad vedrører alle dine konti kan der altså også tages udlæg hvis der er indestående på dagen.

Hvis du på nogen måde er i tvivl om noget, kan du bede om lov til at ringe til os.

Man kan godt forvente, at kreditor vil fraråde vores rådgivning, men det skal du ikke lade dig påvirke af. De er selvfølgelig interesseret i at få deres fulde beløb, hvorfor vores rolle ikke altid er lige populær hos kreditor.

Det der typisk vi komme ud af mødet er enten, at kreditor får de udlæg (tryk på nedenstående link) i de aktiver du evt. har, eller at du bliver erklæret insolvent, hvis du ingen aktiver har (husk at huslejedepositum/indestående på konti, også er et aktiv). Dette vil være positivt, idet du så er fredet for kreditorerne i 6 mdr.

Tryk her for information om hvilke aktiver kan fogeden tage udlæg i.

Tryk her for hvad udlæg i Fogedretten betyder.

Vi håber, at ovenstående er med til at gøre dig bedre rustet og give dig et indblik i, hvad der kommer til at ske på mødet.

Vi ønsker dig et godt møde og ser frem til at høre fra dig igen. du bedes skrive til os efter mødet og fortælle, hvad der skete, og hvor stor udlægsbeløbet er, så vi kan opdatere din sag.

Takster for TBEAs fremmøde i fogedretten:

I Storkøbenhavn = 3.000,- Kr.
På Sjælland = 4.000,- Kr.
På Fyn = 5.000,- Kr.
I Jylland = 5.500,- Kr.

Beløbet er inkl. moms og skal være os i hænde bankdagen efter din bekræftelse, grundet planlægningsmæssige årsager.

Ring 50272747
Skrive på ps@tbea.dk
Eller tryk herunder for at få løst din sag.


Var ovenstående det du manglede svar på, og/eller mangler du noget yderligere fra mig? Vi ønsker du skal være i trygge hænder.

Vi ser frem til et eventuelt godt og udbytterigt samarbejde.

Se vores salgs- og leveringsbetingelser tryk her: 

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du brug for vores hjælp. Udfyld venligst nedenstående formular. Så vender vi tilbage hurtigst muligt!

Se vores klienters tilfredshed

Udtalelser fra vores tidligere klienter